Dentist Mate

softver za stomatološke ordinacije

DentistMate je napredni softver za stomatološke ordinacije. Svaki pacijent poseduje svoj elektronski multimedijalni karton (EMR). U njemu se čuvaju svi relevantni podaci: radovi, statusi, snimci, termini, finansije i dokumentacija.

Scroll Up